lovac Team,,no,Martin Heričko,,en,Rok Časar,,sl,gregor Leskovšek,,sl,Aksijalna sila i deformisane oblik,,sl

Martin Heričko
Rok Časar
Gregor Leskovšek

statički model

1

Osne sile in deformirana oblika

Podijelite ovaj