Historie soutěže

Soutěže JE CO NEJVÍCE SOLID byl zahájen v roce 2010. Nápad na projekt byla původně dána studentka Mitja Papinutti a Matic UŽMAH, které jsou podobné soutěž viděl v Portugalsku na Erasmus výměnu studentů. Tak, studenti z Fakulty stavební VUT v rámci studentského sdružení Fakulty stavební shrnul hlavu a vytvořil z nejznámějších prací studentů Univerzity v Mariboru.

Na začátku to byla malá konkurence mezi studenty Fakulty stavební, Univerzita v Mariboru, ale v průběhu let rozšířila, a tak za hranicemi Slovinska. Soutěže byly také zúčastnili studenti z Chorvatska, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Rakousko, V budoucnu chceme nastavit soutěžící rozšířit i do jiných zemí EU.

Sdílet tento