Sponsors 2017

»How Strong Is The Bridge?!« je mednarodno tekmovanje v gradnji mostov – iz ŠPAGETOV. Projekt je odlično sprejet pri tekmovalcih in javnosti, saj v tekmovalnem duhu združuje najboljše študente iz Slovenije in Evrope. V preteklih letih smo gostili študente gradbenih fakultet iz Avstrije, Češke, Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Egipta, Poland, Italije, Turkey and Slovenia. Tekmovanje traja tri dni, It will take place from 3. of 5. May 2017.

Organizacija projekta je povezana z visokimi finančnimi stroški. Tekmovanje organiziramo v okviru Študentskega sveta FGPA in Društva študentov FGPA, ki sta delno finančno podprta s strani Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, delno pa stroške projektov krijemo študenti sami. Zaradi omejenih sredstev se obračamo tudi na vas.

Prosimo Vas, da z vašimi finančnimi sredstvi podprete projekt »HOW STRONG IS THE BRIDGE?!« in nam, študentom, pomagate pri ponovni uresničitvi zastavljenega projekta. Le z vašo pomočjo bomo lahko ohranili projekt na najvišji ravni in ohranili sloves odličnih organizatorjev.

AJKTM_Prosnja-for-sponzorstvo_2017

WHAT IS THE MOST SOLID 2016 supported,sl:

 ,en

spletna stran

Share This