+386 (0)30 315 670 ajktm.fgpa@um.si

Zgodovina tekmovanja

Tekmovanja ALI JE KAJ TRDEN MOST so se začela izvajati leta 2010. Idejo za projekt sta sprva dobila študenta Mitja Papinutti in Matic Užmah, ki sta podobno tekmovanje videla na Portugalskem na Erasmus študijski izmenjavi. Tako so študentje Fakultete za gradbeništvo v okviru Društva študentov Fakulteta za gradbeništvo strnili glave in nastal je najprepoznavnejši projekt študentov Univerze v Mariboru.

Na začetku je bilo to manjše tekmovanje med študenti Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, ki pa se je z leti širilo in tako preseglo meje Slovenije. Tekmovanja so se tako že udeleževali študenti iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Romunije in Avstrije, v bodoče pa želimo nabor tekmovalcev razširit še na preostale države EU.