Poručio je da?!

Kresnika Tomi
Svijetlo Krukšić
Španinger Jernej

Sistem

ajetoslika1sistem

Sistem (Različiti elementi)

ajetoslika2sistemelementi

Most prije donošenja

most_pred_izdelavo

Konačno,, stvarna situacija

most_realno_stanje

& Nbsp;

& Nbsp;

Podijelite ovo