O NAS

Smo študenti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM), ki s skupnimi močmi s študentskim svetom FGPA UM, meseca maja 2021 organiziramo že 11. mednarodno tekmovanje »HOW STRONG IS THE BRIDGE?!« oz. »ALI JE KAJ TRDEN MOST?!«.

Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM (ŠS FGPA UM) je organ Fakultete oziroma Univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov. Študentski svet deluje “Od študentov za študente”, kar pomeni, da člani rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti, se zavzemajo za dobrobit študentov in prispevajo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju. Zraven sodelovanja v organih fakultete ter podajanja in zagovarjanja študentskega mnenja Študentski svet pripravlja razne obštudijske aktivnosti za študente z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja druženja med študenti.

Naš največji projekt “Ali je kaj trden most?!” je mednarodno tekmovanje študentov tehniških strok v izdelavi najnosilnejšega mostu iz špagetov in plastičnega lepila, ki ga organiziramo študentje Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. Tekmovanje bomo letos izpeljali že 11. leto zapored. Tekmovalci morajo v treh dneh narediti most, ki prenese največjo obtežbo. Pred začetkom tekmovanja so ekipe seznanjene s podatki o mostu: njegovim razponom, višino nad cesto, višino pod cesto, prometnim profilom in maksimalno maso mostu. Tako imamo na vsaki izvedbi tekmovanja – vsako leto različne dimenzije mostov, ki vedno znova poskrbijo za svojevrstne rekorde in nagrade. Zadnji dan tekmovanja je namenjen preverjanju nosilnosti izdelanih mostov. Vsak most je postopno obremenjevan, do porušitve. Zmaga most, ki prenese največjo obtežbo. Ob glavni kategoriji pa je dodana tudi kategorija “design”, ki prinaša tekmovalce in tekmovanje za tiste, ki ne stavijo le na dobro nosilnost mostov iz špagetov, pač pa na izgled. Projekt se od svojih začetkov nenehno razvija in nadgrajuje in je v ponos vsem študentom in zaposlenim na FGPA UM.

PREDSEDNICA ŠTUDENTSKEGA SVETA FGPA
Živa Doberšek
 

SPLETNA STRAN
Nikolina Škrilec

SPONZORJI IN PODPORNIKI