Pravila 2014

Material

Material tekmovalci prejmejo na tekmovanju

Masa in geometrija

Razpon 70 cm

Maksimalna višina nad ničelno linijo 25 cm

Maksimalna višina pod ničelno linijo 5 cm

Maksimalna širina mostu 15 cm

Prometni profil : v/š = 5/8 cm (kontrola se bo izvedla s škatlo)

Masa je lahko med 600 in 800 g (vključno s podporami, ploščicami, vrvjo,…)

pravila214

 

Tehnični del

Točkovna obtežba na sredini razpona

Merjenje pomikov na sredini in obeh četrtinah razpona (pozor na pravilno postavitev merilnih ploščic)

Za točko porušitve bo veljalo, ko bo začel F-u diagram padati. Za nosilnost bo štela najvišja točka diagrama

Zmaga most z največjim razmerjem nosilnosti/masa

Če most ne bo porušen, se za nosilnost šteje maksimalna sila dosežena v batu

Prometni profil mostu mora biti prost-svetli prostor vsaj 5/8 cm

Zadnji dan se izdela tudi kratka 5-10 minutna predstavitev, ki vključuje predstavitev ekip in predstavitev ideje in zasnove mostu

Pravila pri gradnji

Uporaba električnih orodij je prepovedana (razen pištole za lepljenje)

Dovoljena je uporaba lepilnega traku, gumic, nožev, ravnil, šablon, podlog za pomoč

Dovoljena je uporaba vseh računalniških programov za pripravo modela

Dovoljena je uporaba načrtov kot podlaga za delo

Špageti se v elemente ne smejo sestavljati z lepljenjem vzdolž špagetov. Lepljenje je dovoljeno na robovih špagetov oziroma je najkrajša razdalja med lepilom 3 cm. Širina nanosa lepila je lahko maksimalno 1 cm.

 

 

Share This