Pravila 2015

Material

Na tekmovanju udeleženci prejmejo material in orodje (pištole in lepilo, vrvico, špagete, palčke, podpore, ploščice)

Masa in geometrija

Razpon 90 cm

Maksimalna višina nad ničelno linijo znaša 25 cm

Pod ničelno linijo gradnja konstrukcije ni dovoljena

Maksimalna višina mostu je 15 cm

Prometni profil znaša: višina 5 cm, širina 8 cm

Maksimalna masa mostu znaša 1000 g (vključno s podporami, ploščicami, vrvjo)

 

ajktm2015pravila

 

Tehnični del

Dvotočkovna obtežba na vsaki tretjini razpona

Merjenje pomikov na sredini razpora

Za točko porušitve bo veljalo, ko bo začel F-u diagram padati. Za nosilnost bo štela najvišja točka diagrama

Zmaga most z največjo nosilnostjo

Prometni profil mostu mora biti prost – svetli prostor vsaj 5 cm višine in 8 cm širine

Zadnji dan se izdela tudi kratka 5 minutna predstavitev, ki vključuje predstavitev ekipe in predstavitve ideje in zasnove mostu

Špageti se v elemente ne smejo sestavljati z lepljenjem vzdolž špagetov. Lepljenje je dovoljeno na robovih špagetov oziroma je najkrajša razdalja med lepilom 3 cm. Širina nanosa lepila je lahko maksimalno 1 cm.

Pravila pri gradnji

Uporaba električnih orodij je prepovedana (razen pištole za lepljenje)

Dovoljena je uporaba lepilnega traku, gumic, nožev, ravnil, šablon, podlog za pomoč

Dovoljena je uporaba vseh računalniških programov za pripravo modela

Dovoljena je uporaba načrtov kot podlaga za delo

Share This