Sprememba pravil

by | Mar 2, 2018 | Pravila |

Prišlo je do spremembe pravil v točki, ki se nanaša na sistem točkovanja.

Staro pravilo:
4.1. [2] Ekipe študentov in ekipe dijakov v kategoriji nosilnost tekmujejo skupaj.

Novo pravilo:
4.1. [2] Ekipe študentov in ekipe dijakov v kategoriji nosilnost tekmujejo ločeno.

Posodobljena pravilo so že naložena na spletni strani.