Tekmovanje in pravila

Potrebna predznanja tekmovalnih ekip

Pomembno je tehnično predznanje konstrukcij, predvsem pa inženirsko razmišljanje, presoja in zmožnost uporabe matematično-analitičnega modela. Iz matematičnega opisa konstrukcije, ki je lahko narejen s programskim paketom ali »peš«, je potrebno razbrati ključne podatke za dimenzioniranje in določitve maksimalne sile pred porušitvijo.

Zaželena, vendar neobvezujoča znanja so še iz področij:

  • Statike konstrukcij,
  • vseh konstrukterskih predmetov: lesene, betonske in jeklene konstrukcije,
  • računalniškega modeliranja konstrukcij,
  • uporabe programov za statično računanje konstrukcij.

Koristne pa so predvsem inovativne ideje in ročne spretnosti tekmovalcev.

Vsem tekmovalnim ekipam se na začetku poda materialne in geometrijske karakteristike materialov, karakteristike, ki so v delovnih diagramih podane tekmovalcem, pa so bile izmerjene v laboratoriju in statistično ovrednotene.

Potek tekmovanja

Tekmovanje bo trajalo 3 dni s pričetkom v sredo, 3. maja 2017 in zaključkom v petek, 5. maja 2017.Tekmovanje bo potekalo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitektu Univerze v Mariboru, v dvorani Boruta Pečenka. Po zaključku tekmovanja, se bo v petek odvijala zaključna prireditev, na kateri se bodo izvajale končne porušitve mostov. Zmagala bo ekipa, katere most bo prenesel najvišjo obremenitev. Vse skupaj bodo spremljali znani in uspešni slovenski projektanti, vključno s profesorji Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Nagradni sklad tekmovanja je 3000€, kateri se podeli za najboljše ekipe. Vsak tekmovalec bo prejel tudi paket dobrodošlice in priložnostni spominek na 7. mednarodno tekmovanje Ali je kaj trden most 2016.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate pravila tekmovanja.

Pravila – AJKTM 2017

Rules – How Strong is The Bridge 2017

Share This